BIORACER EVOC GP

Säännöt

KILPAILIJAN ON NOUDATETTAVA LIIKENNESÄÄNTÖJÄ

Lisenssin omaavien kilpailijoiden, huoltajien ja toimihenkilöiden on noudatettava UCI:n ja SPU:n sääntöjä ja määräyksiä sekä näistä kilpailuista annettuja ohjeita sekä lakeja ja asetuksia. Lisenssin haltijat toimivat omalla vastuullaan ja vastaavat kaikista aiheuttamistaan vahingoista.

Kilpailijat vastaavat omasta vakuutusturvastaan. Järjestäjä ei ole vastuussa kilpailijalle aiheutuneista tai kilpailijan aiheuttamista vahingoista. Järjestäjällä on järjestäjän virheistä aiheutuvien vahinkojen varalle urheilujärjestöjen yhteinen toimintavastuu- ja tapaturmavakuutus.

Lisenssin haltijat ovat kansainvälisen Olympiakomitean, lajiliiton UCI:n ja kansallisen liiton SPU:n ja kansallisen antidopingtoimikunnan asettamien dopingsääntöjen ja muiden sääntöjen, sekä määräysten alaisia.

Roskaaminen kilpailureitillä on kielletty!